Вітаю Вас, Гість! Реєстрація RSS

ПрАТ ТВП "Укрторгбудматеріали"

Вівторок, 26.09.2023

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ»

Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05470294

Місцезнаходження емітента: 20700, Черкаська область, місто Сміла, вулиця Мазура, будинок 2

Міжміський код, телефон та факс емітента: (04733) 4-29-07, факс (04733) 4-42-61

Електронна поштова адреса емітента: em05470294@ab.ck.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: Ytbm.at.ua

Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2.Текст повідомлення

ПрАТ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ» 05.11.2013 року отримано від ПАТ «НДУ» (код ЄДРПОУ-30370711) ) зведений обліковий реєстр власників цінних паперів (Вх. № 61  від 05.11.2013 року). Згідно даних реєстру на рахунках  власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відбулися зміни, а саме:

-          на рахунку власника іменних цінних паперів «фізичної особи» відбулося збільшення кількості простих іменних акцій від 3 523  штуки, що становило 71,8980 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства до 4 525 штук простих іменних акцій, що становить 92,3469% від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства;

-          на рахунку власника іменних цінних паперів «фізичної особи» відбулося зменшення кількості простих іменних акцій від 728 штук, що становило 14,8571 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства до 0 штук простих іменних акцій, що становить 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства.

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Директор Юріна Юлія Юріївна