Вітаю Вас, Гість! Реєстрація RSS

ПрАТ ТВП "Укрторгбудматеріали"

Вівторок, 26.09.2023
Закрите акціонерне товариство Торгівельно-виробниче підприємство "Укрторгбудматеріали"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості
Повне найменування емітента: закрите акціонерне товариство Торгівельно-виробниче підприємство "Укрторгбудматеріали"
Організаційно-правова форма емітента: закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05470294
Місцезнаходження емітента: 20700, Черкаська область, місто Сміла, вулиця Мазура, будинок 2
Міжміський код, телефон та факс емітента: (04733) 4-29-07, факс (04733) 4-42-61
Електронна поштова адреса емітента: 05470294@afr.com.ua
Адреса сторінки мережі інтернет: відсутня
Регіон емітента: 7110500000
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2.Текст повідомлення
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ ТВП «Укрторгбудматеріали» 23.03.2012 року (Протокол № 1від 23.03.2012 року) звільнено:
-    Директора Рибака Максима Вікторовича, згоди посадової особи на розголошення інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа  володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі _____0_  %. Особа перебувала на посаді  з  27.11.2006 року по 23.03.2012 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
-    Ревізора Атамась Олександр Анатольович  згоди посадової особи на розголошення інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа  володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 3,57 %. Особа перебувала на посаді з 25.12.2008 року по 23.03.2012 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 23.03.2012 року затверджено Статут товариства в новій редакції, де визначено тип товариства – приватне акціонерне товариство. Статутом приватного акціонерного товариства торгівельно-виробничого підприємства «Укрторгбудматеріали»  визначено виконавчий орган директор - одноосібно, ревізор.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ ТВП «Укрторгбудматеріали» 23.03.2012 року (Протокол № 1 від 23.03.2012 року) призначено:
-    Директора Юріну Юлію Юріївну, згоди посадової особи на розголошення інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа  володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі _0 %. Особа призначена на посаду терміном на чотири роки . Посади, які обіймала особа: економіст. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
-    Ревізора  Капустінський Володимир Андрійович , згоди посадової особи на розголошення інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа  володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі  2,6939 %. Особа призначена на посаду терміном чотири роки. Посади, які обіймала особа: охоронець ЗАТ ТВП «Укрторгбудматеріали». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
-    .
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
       Директор                                                                                    Юріна Ю.Ю.