Вітаю Вас, Гість! Реєстрація RSS

ПрАТ ТВП "Укрторгбудматеріали"

Вівторок, 26.09.2023
Приватне акціонерне товариство Торгівельно – виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали»
(код ЄДРПОУ: 05470294, місцезнаходження товариства: 20700, Черкаська область, місто Сміла, вулиця Мазура, будинок 2)
доповнює порядок денний чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «26» березня 2013 року о 14.00 годині за адресою: 20700, Черкаська область, місто Сміла, вулиця Мазура, будинок 2, кімната 1, перший поверх, опублікований в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 32 (3582) від 19.02.2013 року, наступними питаннями:
9. Про дострокове припинення повноважень директора товариства.
10. Обрання директора товариства.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Телефон для довідок: (04733)4-29-07, 4-72-61.